->AFORAMENT DELS EQUIPAMENTS ESPORTIUS I ACCÉS DEL PÚBLIC<-

 • La instal·lació tindrà habilitat únicament 1/3 de l’aforament de SEIENTS per tal de garantir 1,5 metres de seguretat.
 • El públic haurà d’estar assegut durant la celebració dels partits. Els equipaments tindran a la porta d’entrada la informació de l’aforament màxim
 • Únicament es podran utilitzar els seients amb un adhesiu amb la indicació “AQUÍ pots seure”.
 • En el cas de partits de menors podran accedir 2 acompanyants per esportista menor d’edat, l’staff tècnic amb llicència i els membres de la junta directiva. Les unitats familiars podran seure juntes.

Els partits no són a porta oberta. Els partits són amb aforament limitat, amb un màxim de 2 acompanyats per esportista, per tant, únicament poden haver-hi grups de convivència de dues persones juntes. D’aquesta manera, donat que l’espai per seure està marcat un seient si i tres seients no, encara que dues persones seguin juntes, sempre hi ha 2 seients de separació.

 • En el cas dels equips sèniors podran accedir un màxim del 33% de l’aforament. Les entitats gestionaran les places, assignant una part a l’equip visitat, informant amb antelació d’aquesta qüestió a l’altra entitat.
 • Durant la celebració del partit les portes d’accés romandran tancades.
 • Esportistes i staff tècnic podran accedirà la instal·lació 50 minuts abans de l’inici del partit en el cas de l’equip local i 40 minuts abans en cas dels equips visitants. En el cas dels pavellons, els equips no podran accedir a la pista de joc fins que el partit anterior no estigui finalitzat i els jugadors hagin abandonat la pista.
 • L’escalfament dels equips:
  • Pavellons, No es podrà fer a la pista de joc, ni a les grades, s’haurà de fer en espais annexes o exteriors.
  • Camps. Aquests equipaments tenen espais per a l’escalfament als voltants o en espais annexos on caldrà ubicar i separar els equips.
 • El públic en general no podrà accedir fins a l’hora d’inici del partit i sempre que el públic del partit anterior hagi abandonat la grada. La sortida es farà per una porta diferent a la d’entrada, sempre que sigui possible. L’ajuntament de Castelldefels facilitarà una gravació per poder informar per megafonia d’aquestes qüestions al públic assistent. En el cas de poca afluència i una ocupació molt baixa de la grada, es podrà modificar aquesta mesura relacionada amb el públic.
 • Les entitats haurem d’establir un servei d’ordre intern per controlar l’accés i l’estança a la instal·lació. Caldria tenir un mínim de 3 persones per entitat durant la celebració dels partits, especialment a l’hora de començament del partit per controlar l’entrada i la disposició de la gent a la grada.
 • Si s’arriba a la capacitat màxima de l’aforament de l’equipament, que estarà indicada amb un cartell a l’entrada, es tancarà la porta i no es permetrà l’accés a cap altra persona.
 • Des de l’Àrea d’Esports caldrà valorar equipament per equipament l’aforament i l’adaptació d’aquestes mesures, ja que les instal·lacions són diferents.
 • A tothom qui accedeixi a l’equipament caldrà que:
  • Se li prengui la temperatura corporal. En el cas de marcar 37 o més, no podrà accedir a la instal·lació. Des de l’equipament es facilitarà una taula com a punt de recepció.
  • Utilitzi la mascareta en tot moment.
  • Es desinfecti les mans amb gel hidroalcohòlic. L’Ajuntament de Castelldefels col·locarà expositors per a gel a les entrades.
 • Les entitats haurem de designar un responsable de control d’accés i aforament per jornada i/o partit informant del nom i telèfon amb antelació
 • A la instal·lació es col·locaran cartells informatius amb un resum de les normes de control de l’aforament i accés del públic per tenir informat al públic.
 • Des de l’Àrea d’Esports es facilitarà una gravació per passar durant el partit amb informació de les mesures de seguretat que s’estan aplicant i, amb l’obligació de complir-les per part del públic assistent. 
 • El personal de la instal·lació intentarà donar suport al control d’accés i aforament, però la seva primera tasca serà la circulació dels equips i la neteja dels espais comuns, entre els WC públics.
 • En el cas que alguna persona no vulgui atendre a les indicacions, caldrà comunicar aquesta circumstància al personal de la instal·lació per tal que, si s’escau, fer venir a la policia local. Hem de tractar d’evitar discussions i enfrontaments.

 Si les entitat no podem garantir el compliment de les mesures consensuades, haurem de jugar els partits a porta tancada.